ממונה בטיחות

avizemer 01/08/2019

תקנות הבטיחות בעבודה, קובעות שכל חברה מעל 50 עובדים נדרשת להעסיק ממונה בטיחות בעבודה.

בטיחות לעד בע"מ, מספקת שירותי ממונה בטיחות חיצוני במגוון רחב וברמה מקצועית בתחומים הבאים: מזון, תעשיות, לוגיסטיקה, קופות חולים, קווי ייצור, בתי דפוס, אלקטרוניקה, מעבדות כימיות וביולוגיות, בניין, בתי אבות, תעופה, נגרות, מסגריות וכדומה. וכל זה ברמת שירות ומקצועיות גבוהה.

ממונה בטיחות בעבודה, אשר אביזמר, הוסמך על ידי משרד התמ"ת – מפקח עבודה ראשי. על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, מוגדר תפקידו של הממונה על הבטיחות כיועץ להנהלה.

ממונה בטיחות בעבודה יכול להיות עובד פנימי או קבלן חיצוני.

לממונה בטיחות וגיהות בעבודה מוגדרים 19 תפקידים על פי החוק:

 1. לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ולהודיע עליהם למעביד.
 2. לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים במפעל.
 3. לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במיתקנים, במבנים, בציוד ובחומרים ובכל שינוי בהם.
 4. לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), להכנת תכנית להדרכת עובדים.
 5. לוודא הכנת תכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית בטיחות).
 6. לוודא ביצוע הוראות תכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות בהוראות עדכניות לשימוש, הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח של ציוד, של חומרים ושל תהליכי עבודה במפעל.
 7. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים, לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת הישנות התאונות; לוודא הדרכת העובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות מקצוע והלקחים שהופקו.
 8. לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל.
 9. להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של הפרתן.
 10. לוודא סימון חומרים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש בציוד מגן אישי.
 11. לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי, של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי כללי מקצוע מקובלים.
 12. לוודא קיום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם קיימת דרישה לעריכת בדיקות אלה.
 13. לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, כאשר קיימת דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות; לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט.
 14. לקבוע הסדרים שיבטיחו תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקתם של קבלני חוץ.
 15. לשתף פעולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה השוטפת.
 16. להורות על הפסקת העבודה כאשר נשקפת סכנה מידית לחייו או בריאותו של עובד, ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה.
 17. לוודא קיום תכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.
 18. לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות ומניעת סיכונים במפעל.
 19. להילוות אל מפקחי עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.

מעוניין להצטרף לשירות?
  פוסטים אחרונים

  מידע נוסף בנושא

  ממונה בטיחות חיצוני

  אם יש איש מפתח מרכזי אחד בפעילות של כל מפעל תעשיה או אתר בנייה בישראל – הרי שמדובר על האדם האחראי על בטיחותם של על העוסקים במלאכה. ממונה בטיחות הוא תפקיד מרכזי בשורות התעשייה הישראלית, והוא נולד מתוך צורך אמיתי בשטח – ליצירת סביבת עבודה בטוחה ונעימה לכל. לאור כמה וכמה אתגרים בתחום הבטיחות והגהות איתם התמודדו בשנים האחרונות מנהלים באתרי בנייה/ מפעלים /ארגונים שונים במשק הישראלי, הגיעה לשולחן הממשלה החלטה המחייבת להגדיר מי הוא ממונה הבטיחות בכל אתר/ מקום עבודה, ולהעניק לו את כל הכלים לביצוע עבודת פיקוח מצוינת. לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל אנשי הצוות המקצועיים של חברת אשר אביזמר בטיחות לעד בע"מ.

  ממונה על בטיחות בעבודה – מציג הגדרות ברורות לשמירה על החיים

  ביחד עם ממונה בטיחות, ולאור הניסיון המקצועי שהוא צבר במהלך ההכשרות והקורסים השונים, אפשר למתוח את גבולות הגזרה המקצועיים בכל מה שנוגע לבטיחות במקום העבודה שלכם. על בסיס הליווי המקצועי של אנשי צוות חברת אשר אביזמר בטיחות לעד בע"מ, יכול ממונה הבטיחות לבנות את הגדרות הבטיחות הנכונות לכם – ובכך לאפשר למפעל או לארגון לעמוד בכל הכללים אותם מכתיב הרגולטור הישראלי בקפדנות.

  מה תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה?

  כפי שוודאי הצלחתם להבין, תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה הוא תפקיד רחב מאוד שכולל מגוון תחומי עיסוק שונים. בין יתר תחומי האחריות של ממונה הבטיחות, ניתן למצוא כמה משימות מאוד בסיסיות וחיוניות לעבודתו של כל אחד מאנשי הצוות במפעל או באתר הבנייה שלכם. החל מעבודת איתור של מפגעי בטיחות בשטח, כמו למשל חומרי בנייה שמונחים במקום הלא נכון. וכלה ביצירת תוכניות עבודה לטווח הארוך, בכדי לצמצם עד כמה שאפשר את קיומם של מפגעי בטיחות שונים בתוך סביבת העבודה. ממונה הבטיחות הוא האדם שצריך לקחת על עצמו את כל המשימות האלה בשביל לאפשר שגרת עבודה בהתאם לכל הכללים.
  לצד כל זאת, תפקידו של ממונה בטיחות הוא גם להעביר את הידע שיש ברשותו, אל כל שאר אנשי הצוות במפעל או באתר הבנייה בו אתם נמצאים. ולכן ממונה הבטיחות מעביר מידי פעם בפעם הדרכות בטיחות ומרענן את נהלי הבטיחות לעובדים. בצורה כזו אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שההתנהלות של הצוות שלכם היא למעלה מכל ספק התנהלות בטוחה, ששומרת על החיים שלהם בכל תנאי עבודה שהם.

  בטיחות בעבודה

  עבודה בסביבה בטוחה היא לא קלישאה, או סתם דרישה מוגזמת של אנשי מקצוע בתחום הבטיחות והגהות. עבודה בסביבה בטוחה היא סטנדרט אותו אנחנו כחברה, מעוניינים לשמר תחת כל תנאי ולמרות כל אתגר. כאשר אנחנו מוכנים להשקיע את כל המשאבים ליצור רמת בטיחות בעבודה, אשר אינה נופלת ממדינות העולם המתקדמות ביותר, אנו מצליחים ליצור סביבת עבודה מקצועית שבה יש מקום לעובדים לבצע את המשימות שלהם מבלי לחשוש לביטחונם האישי. ככל שאתם מצליחים ליצור הרגלי בטיחות בעבודה ברמה גבוהה יותר, כך פוחת הסיכוי לתאונות עבודה מסכנות חיים שיכולות להתרחש בבית העסק שלכם. זו היא בדיוק הסיבה שבגללה לקוחות רבים פונים לעזרת צוות חברת אשר אביזמר בטיחות לעד בע"מ, כדי ליצור סטנדרט בטיחות בעבודה שמתאים לאופי החברה ולפעילות של העובדים.

  בטיחות וגהות בעבודה – הדרך שלכם לשמור על העובדים והצוות

  כל מה שאתם צריכים לעשות בשלב זה, על מנת לשמור על אנשי הצוות היקרים לכם מכל ולהבטיח שהם יחזרו בכל ערב הביתה בשלום, הוא ליצור נהלי בטיחות בעבודה ויפה שעה אחת קודם. בעזרת אנשי הצוות המקצועי של חברת אשר אביזמר בטיחות ליד בע"מ, יש לכם אפשרות לקבל את כל המידע אודות נהלי הבטיחות הדרושים לבית העסק שלכם. אנו נעזור לכם מתוך ידע מקצועי רב שנים, ויכולות מתקדמות בתחום הבטיחות והגהות, ולהפוך את מקום העבודה שלכם לבטוח יותר.

  איך להפוך בטיחות בעבודה לאורח חיים קבוע?

  כאמור, בטיחות בעבודה הוא מונח שצריך ללוות אתכם כבר מהיום הראשון להקמת בית העסק שלכם, ולאורך כל שלבי הפעילות השונים במהלך שרשרת הייצור, שרשרת האחסון ואפילו שרשרת האספקה. הדבר הופך חשוב כאשר מדובר על בטיחות בעבודה בתנאי בניין או בתנאי גובה. שם יש שימוש בכלים כבדים או בחומרי גלם בעלי מסה שיכולה לפגוע באנשים שנכנסים לאתר הבנייה. אי לכך ובהתאם לזאת, נהלי בטיחות בעבודה הם נהלים שנכתבו לאור תוצאות ומסקנות מאירועי עבר. אתם הרי לא רוצים למצוא את עצמכם מתמודדים עם בעיות מסכנות חיים רק בגלל שאין לכם נהלי בטיחות בעבודה. אלו הן החלטות קטנות אשר עשויות לשנות בתכלית את האופן שבו בית העסק שלכם עובד, ועוד יותר מכך את האופן שבו אתם מצליחים להגיע להישגים  מדהימים, מבלי לפגוע בצוותי העובדים שלכם ובבריאות שלהם.

  ממונה בטיחות בעבודה

  בתור מפעל גדול, אשר מעסיק מידי יום ביומו כמה מאות עובדים מדרגים שונים, אתם מתמודדים באופן קבוע עם עומס עבודה גדול וצורך לסנכרן בין מגוון רחב של מערכות ואנשים. זו היא ממש לא משימה פשוטה, ולכן תמיד צריך להיות עם היד על הדופק – בשביל להבטיח שכל מי שנמצא במפעל שלכם שומר על הבריאות שלו ושל חבריו. בדיוק מסיבה זו ולאור שורה ארוכה של אירועים מסוכנים שהתרחשו כאן בשנים האחרונות, עלה הצורך להשקיע בהכשרות בטיחות מיוחדות וליצור ממונה בטיחות בעבודה לכל בית עסק שיכול לנצל את התפקיד הזה. בעזרת הידע המקצועי של ממונה בטיחות בעבודה, אותו הוא מקבל מאנשי הצוות המקצועי של חברת אשר אביזמר בטיחות לעד בע"מ, אפשר ליצור סביבת עבודה בטוחה ומזמינה לכל אחד מאנשי הצוות שלכם. 

  שירותי ממונה בטיחות – טיפול מונע שפותר בעיות מסכנות חיים

  התפקיד הכי חשוב של ממונה בטיחות בעבודה הוא לנסות ולחזות את מקור הסכנה העתידי. עם ממונה הבטיחות בעבודה ניתן ללמוד את כל נקודות התורפה האפשריות. בעזרת תהליך חפיפה מקצועי ומיומן, הוא יכול לעזור לכם לבצע טיפול מונע ולהכניס תקנות בטיחות מתקדמות וחיוניות. בעזרת ההכשרה המקצועית, שאותה אנשי חברת אשר אביזמר בטיחות לעד בע"מ יכולים להעביר, יהיה לכם מקום עבודה בטוח הרבה יותר מכל מה שחלמתם.

  האחריות שלכם היא להזמין ממונה בטיחות בעבודה

  ככל שהתברר המצב המורכב של מערכות הפיקוח והבקרה השונות של הרגולטורים בישראל, כך גם עלה מספר האנשים אשר מצאו את עצמם מתמודדים עם אירועים מסכני חיים בתוך מקום העבודה שלהם. התוצאה, בחלק לא מבוטל מהמקרים היא תוצאה טרגית עם השלכות והשפעות על כלל המערכות של בית העסק ועל החיים של העובדים. לפיכך תפקידו של ממונה בטיחות בעבודה הוא התפקיד הכי חשוב להצלחתו של היצור, המפעל או מתחם העבודה והבנייה.

  ממונה הבטיחות בעבודה הוא אדם שמחזיק בכל הידע והכישורים הטכניים, איתם ניתן להביא לידי ביטוי את התקנות והדרישות בחוק (21 תפקידים על פי חוק) ליצירת סביבת עבודה בטוחה ומיטיבה לכל אחד מן העובדים. הממונה יכול להיות אחד מאנשי הניהול בחברה או אחד מהעובדים, ובלבד שהוא אדם אשר מסוגל לפקח ולבצע בקרה שוטפת על כל תהליכי העבודה המקצועיים ברמות השונות של בית העסק. ככל ויש איש אשר ממונה על יצירת סביבת עבודה בטוחה, אתם עשויים למנוע את התקלה הבאה ולאפשר לכל העובדים שלכם להגיע הביתה בשלום.

  מה הם התפקידים החשובים ביותר של כל ממונה בטיחות?

  למעשה, תפקידו הכללי והחשוב ביותר של הממונה על הבטיחות במקום העבודה הוא לשמור על בטיחות העובדים ובטיחות הציוד והרכוש במקום העבודה. לצורך כך בדיוק, הממונה אחראי על בניית מערך תקנות בטיחות שיתאים ספציפית למקום העבודה ויאפשר לעובדים סביבת עבודה בטיחותית ומוגנת. הממונה מחויב להעביר לעובדים את הידע והכלים שיאפשרו להם לעבוד בצורה בטיחותית, ובכך להפחית את הסיכון לתאונות עבודה, מחלות עבודה ולאסונות שונים שעלולים להתרחש במקום עבודה שאינו שומר על בטיחות גבוהה. הממונה אחראי לחקור מחלות עבודה שונות שנגרמו לעובדים בשל התנאים או הצורה שבה הם עובדים. תפקידו להפיק את הלקחים מאירועים אלו, לכתוב על כך מסקנות מפורטות ולהעבירן למעסיק להמשך הטיפול והטמעת תקנות חדשות בהתאם לכך.

  לסיכום, חברת בטיחות לעד בע"מ מאפשרת לכל מקום עבודה להעסיק את ממוני הבטיחות האיכותיים והמקצועיים ביותר בתחום. החברה מאמינה כי סביבת עבודה בטיחותית, מאפשרת להעלות את שביעות רצון העובדים ובכך לשפר את תפוקת העבודה. לפרטים נוספים צרו קשר.

  ממונה בטיחות – אשר אביזמר

  היום נושא הבטיחות במקום העבודה תופס יותר ויותר כותרות, היות והמודעות לתאונות עבודה ולמחלות עבודה הולכת וגוברת. היום כבר ברור לכל אחד כי לכל עובד ועובד יש את הזכות הבסיסית לעבוד במקום עבודה בטוח, המספק את כל אמצעי המיגון הדרושים במטרה לא לסכן את העובד. החוק אף קובע כי כל מוסד, ארגון או מפעל המעסיק כמות עובדים הגדולה מ – 50, מחויב להחזיק גם ממונה בטיחות במטרה לשמור על רמת בטיחות גבוהה במקום העבודה. חברת בטיחות לעד בע"מ מעסיק ממוני בטיחות מוכשרים ומנוסים, המעניקים לכל מפעל ולכל מוסד את השירות המקצועי והיעיל ביותר.

  לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

   קידום אתרים מקצועי בניית אתרים