חקירת תאונות עבודה

avizemer 01/08/2019

לאחר שהתרחשה תאונת עבודה, חשוב ביותר לחקור ולזהות את כל הגורמים שהביאו להתרחשותה, על מנת שניתן יהיה למנוע תאונות דומות בעתיד. במקום עבודה בו קיים ממונה על בטיחות או ועדת בטיחות, תתבצע חקירת התאונה על ידם, כפי שנדרש בחוק ובתקנות. משרד העבודה מבצע חקירה של חלק מתאונות העבודה לפי סדרי עדיפויות שנקבעו על ידי מפקח עבודה ראשי.

חקירת התאונה צריכה לכלול את הנושאים הבאים:

  • רקע – תיאור קצר של מקום העבודה, המוצר הסופי המיוצר בו, תיאור של האתר בו בה ארעה התאונה, תיאור המערך הבטיחותי במקום העבודה.
  • הנפגע – מקצועו, ותק וניסיון, הדרכה שקיבל בעבודה וותק בעבודה שבה נפגע, תאונות קודמות שהיה מעורב בהן.
  • המכונה או התהליך – תיאור המכונה או הציוד, תהליך העבודה שהתבצע, תיאור אמצעי הבטיחות שהיו קיימים במקום האירוע.
  • האירוע – תיאור עיסוקו של הנפגע ברגעים שלפני האירוע, תיאור התאונה והפגיעה.
  • ממצאי החקירה – הממצאים כפי שנמצאו בחקירה, בבדיקות המעבדה, ובבדיקות אחרות.
  • שחזור משוער של מהלך התאונה.
  • מסקנה על נסיבות התאונה והגורמים לה – סיכום ומסקנות לגבי הגורמים הישירים והעקיפים שהביאו לתאונה.
  • מסקנות למניעת תאונות דומות – תיאור הפעולות שיש לנקוט על מנת למנוע תאונות דומות, ולתקן ליקויי בטיחות אחרים שתרמו להתרחשות התאונה.

"בטיחות לעד בע"מ" תחקור את האירוע מתחילתו ועד הגשת מסקנות ולקחים לאירגון.

זכור!

אם נעשה הכול לטובת הבטיחות, לא נגיע למצבים של תאונת עבודה.

אין שום פעולה שהיא עד כדי כך דחופה שניתן לבצעה בניגוד להנחיות הבטיחות.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים מקצועי בניית אתרים