תיק מפעל

avizemer 01/08/2019

כל עסק שבו מאחסנים, מוכרים, מעבדים או מייצרים חומרים מסוכנים או שחומרים מסוכנים נוצרים במהלך תהליך הייצור במפעל מחוייב על פי חוק בתיק מפעל. 

תיק מפעל מאגד בתוכו את ההנחיות לטיפול במקרי תקלות ובתרחישים העשויים לקרות ולסכן חיי אדם וציוד בשטח המפעל ומחוצה לו.

עיקרו של תיק המפעל הינו נוהל חירום המגדיר את האחריות, הסמכות וסדר הפעולות שיש לנקוט בעת אירוע חירום במפעל.

"בטיחות לעד בע"מ" תהא אמונה על:

  • בניית התיק ונוהל החירום כך שיהיה תמציתי ופשוט לשימוש בזמן אמת.
  • הקמת צוות חירום מפעלי.
  • ביצוע תרגיל חירום שנתי בהתאם לנוהלי החירום בתיק.
  • הפקת לקחים לארגון ויישומם.
  • עדכון תיק המפעל בהתאם לנדרש מעת לעת.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים מקצועי בניית אתרים