הדרכות

מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם באמצעות יועץ בטיחות מוסמך ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד מחזיק במקום העבודה ינקוט אמצעים לוודא שההדרכה הובנה כראוי והעובדים אכן פועלים על פיה.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

    קידום אתרים מקצועי בניית אתרים