בדיקות סביבתיות (הכנות)

avizemer 01/08/2019

 1. תכנון ניטור סביבתי – תעסוקתי יתבצע על ידי גיהותן (בודק מוסמך) בהסתמך על מכלול הנתונים שנאספו בסקר המקדים
 2. הגיהותן יפעיל שיקול דעת ושיפוט מקצועי וייקבע את הגורמים שיש לבדוק, ואת פרטי הבדיקות הנדרשות.
 3. בתכנית הניטור ייקבע מספר הדגימות הנדרשות, כך שישקפו נאמנה את חשיפת העובדים.
 4. חשוב לציין כי כאשר מופעל שיקול דעת מקצועי, בד"כ אין צורך לדגום את כל החומרים הקיימים במקום עבודה.
 5. הניטור הסביבתי התעסוקתי יבוצע על פי תכנית הניטור והתוצאות המתקבלות תיבדקנה ביחס לערכי החשיפה המותרים.
 6. על פי תוצאות הניטור, ניתן יהיה לקבוע מיהם העובדים החשופים לסיכונים ואילו פעולות נדרשות על מנת להקטין את רמות החשיפה ואת הסיכונים לעובדים.
 7. נוהל ריווח בדיקות סביבתיות – תעסוקתיות קובע את התנאים ואמות המידה למתן הקלות בתדירות לביצוע בדיקות סביבתיות תקופתיות, וכן את אופן הגשת הבקשה.
 8. למפקח עבודה אזורי – בין השאר נקבע כי ניתן לשנות את תכיפות הבדיקות אם בוצע סקר סיכונים מקדים בהתאם לנוהל, וכן אם הבדיקות התקופתיות בוצעו, כנדרש בתקנות, ומספר הדגימות שבוצעו בכל שנה תואם לפחות את הדרישות המופיעות בנהלים.
 9. נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לרעש שבו נקבעו ההוראות המפורטות למדידות רעש לרבות הוראות לגבי שיטות הבדיקה הכוללות דוזימטריה, בדיקות שטח, אופן חישוב התוצאות, המכשירים המתאימים, אופן כיולם והשימוש בהם, מספר המדידות הנדרשות בכל תהליך, אופן הדיווח על התוצאות וכו'.

לקבלת ההצעה הטובה ביותר מלאו את הפרטים הבאים

  קידום אתרים מקצועי בניית אתרים